Hvor finder jeg chatten?

Du finder chat-funktionen nederst i højre hjørne i MEPS og åbnes ved klik på ikonet. Chatten er tilgængelig på alle sider i MEPS. Antal ulæste meddelelser vil fremgå af ikonet. 

 

 

 

 Sådan bruger du chat-funktionen

 

Chatten viser seneste aktiviteter på tværs af sager under menupunktet Notifikationer, og hvis du har åbnet en specifik sag, vil du kunne sende og se beskeder under menupunktet Beskeder


 

Notifikationer

Under Notifikationer ser du forskellige aktiviteter på tværs af dine opgaver eller opgaver, som du vikarierer i. 

 

Du bl.a. få følgende notifikationer:

 

  • (1) Svar i besked-tråde, som du er en del af 
  • (2) Beskeder fra dig, som andre har ’synes godt om’.
  • (3) Beskeder, som du har valgt at følge (valgt med klik på ”følg”-knappen)
  • (4) Beskeder specifikt til dig (@ditbrugernavn)
  • (5) Beskeder direkte til en kollega, som du vikarierer for.

 

Du kan gå til samtalen ved at klikke den specifikke notifikation i listen.

 

 Beskeder

Ved at vælge Beskeder kan du se skrive, svare eller se beskeder for den specifikke opgave, som du befinder dig i. Bemærk, at denne funktion kun fremgår, hvis du i MEPS har en specifik sag åben. 

 

Skriv en ny besked

 

Ved at klikke på Ny besked kan du sende en ny besked til personer i sagen. Du starter din besked med ”@” efterfulgt af modtagernes navn. Systemet giver dig ligeledes forslag på de personer du kan sende til. Du vælger en modtager ved at klikke på navnet.

 Det er muligt at sende til flere modtagere på én gang ved, at gentage brugen af ”@” og tilføje flere modtagere.
Beskeder hvor du har valgt specifikke modtagere vil udløse en notifikation hos modtageren.

 

Du kan både vælge personer tilknyttet opgaven, eller kollegaer i din virksomhed/organisation, som ikke er tilknyttet opgaven. 

 

Alle brugere i din virksomhed med adgang til opgaven kan skrive en ny besked i sagen, og læse tidligere offentlige beskeder.


 

Private eller offentlige beskeder

Øverst under Beskeder har du mulighed for at vælge om du vil se, sende eller svare på Offentlige eller Private beskeder. 

 

 

Bemærk, at private beskeder kun kan sendes til andre brugere i samme virksomhed/organisation, som den du er tilknyttet til.

 

 

Ulæste eller vigtige beskeder

En aktivitet kan markeres Ulæst ved at markere ikonet (konvolut) for den enkelte besked i Aktivitets listen. En besked kan også markeres som Vigtig, ved at klikke på flag-ikonet for den enkelte besked.

 
 

Når du vikarierer for en kollega

 

Hvis du besvarer en besked på vegne af en kollega, som du vikarierer for, vil dette fremgå i dine chat-beskeder ved ikon og navn på fraværende kollega. Du vil ligeledes se en orientering over beskedfeltet, hvor det fremgår at du i denne sag vikariere for en kollega.

 


 

Når dit vikariat ophører, vil beskeder som er markeret som vigtige og som tilhører din kollegas opgaver forsvinde fra din Aktivitets-liste, og i stedet fremgå i din kollegas aktivitets-liste når deres fravær ophører. 

’Synes godt om’ og følg besked-tråde

Det er muligt, at ’synes godt om’ en besked, eller følge en beskedtråd. Hvis du stopper med at følge en tråd, vil du ikke længere få notifikationer når der kommer nye svar i tråden.