Mepsin lista sopimuksista, jotka voidaan kutsua hankkeeseen, on lajiteltu sen mukaan, mikä on maantieteellinen etäisyys hankkeen osoitteeseen. Se tarkoittaa sitä, että yritykset näytetään toisinaan järjestyksessä, joka ei täsmää etäisyyteen maanteitse, jonka perusteella hankkeen etäisyys lasketaan. Tällaiseen ratkaisuun on päädytty suorituskykyteknisistä syistä.

 

Näin se menee:

 

Vaihe 1 – Jokainen hankekutsu tarkoittaa, että Meps skannaa kaikkien yritysten sopimukset ja kaikki kyseisten sopimusten lähtöosoitteet. Muodostuneesta listasta tehdään maantieteellinen laskenta, joka listaa sopimukset lyhimmän maantieteellisen etäisyyden mukaan. Tämä laskenta on vähemmän monimutkainen kuin laskenta etäisyys maanteitse.

 

Vaihe 2 – Kun viisi sopimusta lyhimmällä maantieteellisellä etäisyydellä on laadittu esitetään lista. Näiden viiden sopimuksen osalta tehdään laskenta etäisyys maanteitse. Etäisyys maanteitse esitetään listassa.

 

Koska ei ole mahdollista, että yrityksellä olisi lyhyempi etäisyys maanteitse kuin maantieteellinen etäisyys, on riski epätarkkuksille pieni.

 

Mitä tämä tarkoittaa tilaajalle? 

Kilometrilukemat, jotka esitetään listassa, täsmäävät kilometrilukemiin, jotka ovat laskennan perusteena Meps-hankkeessa. Jos haluat valita sopimuksen lyhimmän etäisyyden maanteitse mukaan, tulee sinun valita se sopimus, jossa on pienin kilometrimäärä.

 

Esimerkki:

Alla olevassa esimerkissä on hanke Karlsborgissa Vättern-järven rannalla. Ylimpänä listassa on maantieteellisesti lähin sopimuskumppani, joka sijaitsee järven toisella puolella, mutta jonka etäisyys hankkeeseen maanteitse on 87,2 km. Seuraavana listassa on sopimuskumppani, jonka etäisyys hankkeeseen maanteitse on 73,3 km.