Visste du at man enkelt kan bruke Meps på jobber i privatmarkedet? Meps fungerer effektivt om man ønsker å presentere til en privatkunde hva arbeidet vil koste. Utskriftene tilpasses slik at de kan forstås av en privatperson. Her ser du hvordan. 


I kalkyleoversikten:
  • Trykk på pilen til høyre for Totalsummen.
  • Trykk på «kostnadssammenstilling»
  • Utskriften for «Kostnadssammenstilling» åpnes.

I nedtrekksmenyen for utskriften Kostnadssammenstilling

Trykk på pilen oppe til høyre for mWu.
Her er tre alternativer:

  • Vis alle kolonner - mWu.
  • Vis alle kolonner - NOK.
  • Skjul kostnadskolonner.


Her ser man en beskrivelse av hva de tre ulike alternativene for utskrift inneholder: