Visste du at man enkelt kan bruke Meps på jobber i privatmarkedet? Meps fungerer effektivt om man ønsker å presentere til en privatkunde hva arbeidet vil koste. Utskriftene tilpasses slik at de kan forstås av en privatperson. Her ser du hvordan. 


I kalkyleoversikten:
  • Trykk på ikonet for Totalsummen.
  • Trykk på «Kostnadsammenstilling»
  • Utskriften for «Kostnadssammenstilling» åpnes.

I menyen for utskriften Kostnadssammenstilling

Velg en av tre alternativer:
  • Vis alle kolonner - mWu.
  • Vis alle kolonner - NOK.
  • Skjul alle kostnadskolonner.
Klikk Last ned elller Åpne i ny faneHer ser man en beskrivelse av hva de tre ulike alternativene for utskrift inneholder: