• Gå till fliken Uppdrag
  • Klicka på +Uppdrag och välj Huvudentreprenör som Din roll i uppdraget


 

  • Ange uppgifter om objektet i fliken Objektsbeskrivning
  • Klicka på +Adress för att lägga till en adress samt fyll i kontaktpersonens uppgifter (Personer som kan lämna ut nycklar eller öppna och hjälpa till med praktiska frågor i samband med uppdraget)  • Klicka sedan på Spara


  • Fortsätt till fliken Parter i uppdraget. Du har rollen som Huvudentreprenör.
  • Klicka på +Part och lägg till Beställare  • Välj avtalspart i din lista av avtal, och klicka på Välj avtal