Hitta rätt uppdrag

  • Undvik att använda flera ord i sökfältet.
  • Undvik att använda för många sökfilter på samma gång.
  • Varje klick på ett filter kör en ny sökning, undvik att byta filter fram och tillbaka.

Webbläsare

  • Meps fungerar i flera webbläsare, men arbetar snabbast i Google Chrome.

Websockets

  • Meps använder websockets för tvåvägskommunikation. Om du upplever märkbart långsammare prestanda när du har flera Mepsflikar öppna i din webbläsare beror det förmodligen på att du saknar stöd för websockets i ditt nätverk. Kontakta din IT-avdelning.

Allmänt

  • Klockan 00:00-03:00 återskapas Meps databasindex och har längre svarstider.
  • Rapportsammanställning tar tid. Om du endast är intresserad av en snabb överblick av kostnaderna kan du använda kalkylöversikten inne i kalkylen. Den är mycket snabbare.