Release Notes 2018

RELEASE NOTES 8 DECEMBER 2018
RELEASE NOTES 8 DECEMBER 2018 I Meps-versionen 8 december hittar du ett antal förbättringar, bland annat notifiering när en part lämnar ett uppdrag och...
Ons, 23 Okt, 2019 at 9:09 F.M.
RELEASE NOTES 10 NOVEMBER 2018
I Meps-versionen 10 november hittar du ett antal förbättringar, du kommer bland annat kunna exportera materiallistan i CSV-format. Nedan kan du läsa me...
Ons, 23 Okt, 2019 at 9:20 F.M.
RELEASE NOTES 20 OKTOBER 2018
I Meps-versionen 20 oktober hittar du ett antal förbättringar, bland annat har kalkylöversikten förbättrats. Nedan kan du läsa mer ingående om den nya ver...
Ons, 23 Okt, 2019 at 9:24 F.M.
RELEASE NOTES 6 OKTOBER 2018
Sammanfattning Release notes Meps ”Ta bort”-dialoger ”Ta bort”-dialoger Dialoger som öppnas när något ska raderas ifrån systemet har nu uppdater...
Ons, 23 Okt, 2019 at 9:26 F.M.
RELEASE NOTES 8 SEPTEMBER 2018
I Meps-versionen 8 september hittar du ett antal förbättringar, bland annat har händelsenamn och datum lagts till på kostnadsrapporter. Nedan kan du läsa ...
Ons, 23 Okt, 2019 at 9:35 F.M.
RELEASE NOTES 30 JUNI 2018
I Meps-versionen 30 juni hittar du ett antal förbättringar, bland annat finns det nu två ikoner för start- respektive slutmöte. Nedan kan du läsa mer ingå...
Ons, 23 Okt, 2019 at 9:40 F.M.
RELEASE NOTES 9 JUNI 2018
I Meps-versionen 9 juni hittar du ett antal förbättringar, bland annat så har användarens rättighet att justera eller radera en mall ändrats. Nedan kan du...
Ons, 23 Okt, 2019 at 9:48 F.M.
RELEASE NOTES 5 MAJ 2018
I Meps-versionen 5 maj hittar du ett antal förbättringar, bland annat är det nu möjligt att lägga till start- respektive slutmöten som har genomförts med k...
Ons, 23 Okt, 2019 at 9:58 F.M.
RELEASE NOTES 21 APRIL 2018
I Meps-versionen 21 april hittar du ett antal förbättringar, bland annat är rubriker är tillagda för att underlätta förståelsen av hjälptexter. Nedan kan ...
Ons, 23 Okt, 2019 at 10:00 F.M.
RELEASE NOTES 17 MARS 2018
I Meps-versionen 17 mars hittar du ett antal förbättringar, bland annat är kostnadssammanställning nu anpassad för att kunna välja en rapport utan kostnads...
Ons, 23 Okt, 2019 at 10:03 F.M.