Nedenfor listes ulike områder i organisasjonen og hvilke rettigheter og adganger de ulike rollene har.


Område

Begrenset Bruker

Bruker

Avtaleansvarlig

Administrator

Avtale: Lese

X

X

X

X

Avtale: Opprette/Redigere



X


Avtale:  Innstillninger



X


Oppdrag: Lese

X

X

X

X

Oppdrag: Opprette/Redigere


X

X

X

Oppdrag: Innstillinger




X

Forretningsenhet: Lese

X

X

X

X

Forretningsenhet: Opprette/Redigere




X

Forsikringsvilkår: Lese

X

X

X

X

Forsikringsvilkår: Opprette/Redigere




X

Materialprislister: Lese

X

X

X

X

Materialprislister: Opprette/Redigere



X


Standardtekst: Lese

X

X

X

X

Standardtekst: Opprette/Redigere




X

Mal: Lese

X

X

X

X

Mal: Opprette/Redigere dine maler

X

X

X

X

Mal: Opprette/Redigere bedriftens maler




X

Brukere: Lese

X

X

X

X

Brukere: Opprette/Redigere




X