Kalkulering

Hvordan søke etter koder i treet?
Velg rommet der kodene skal plasseres. Trykk på [+] Alternativ 1: Trykk på ikonet for treet  Velg ønsket kode fra trestrukturen ved å trykke på nivå...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:48 AM
Hvordan bruke avtalte koder?
Trykk på ”Kalkulering” i treet. Trykk på fanen”Avtalte koder”. Trykk på plustegnet foran ”Avtalte koder” Velg en avtalt kode i treet Fyll inn de ulik...
Mon, 1 Okt, 2018 at 11:10 AM
MEPS Hvordan kopiere koder til et annet rom?
I venstre meny – velg det rommet der du vil plassere nye koder. Trykk på [+] for å få frem kodene. Trykk på ikonet for kopiere. Velg det rommet du vil ...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:29 AM
MEPS Hvordan kopiere rader mellom oppdrag?
Marker alle koder og kolonner du vil kopiere. Lag en mal ved å trykke på knappen Gi malen et navn og velg lagre. Lukk oppdraget og åpne den andre kalk...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:41 AM
MEPS Hvordan legge til egne rader/egen kode (X-kode)?
Velg Egne koder og [+] Velg type av x-kode X0-X9. Angi all informasjon for koden. Navn, Enhet, Mengde, Pris, Utfører og Bransje. (enheten Timer (h) he...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:27 AM
Hvordan lager jeg en kalkyle for kontantoppgjør?
Hvis du lager et kontantoppgjør, er det viktig alle koder i kalkylen gir rett verdi. Her følger du instruksen. Kontantoppgjør der forsikringstaker beny...
Tue, 23 Apr, 2019 at 10:46 AM