Flere virksomheder ønsker at alle nye sager går virksomhedens hovedmail (f.eks. info@totalbyg.dk). Dette kan let konfigureres i MEPS.

  1. Gå til ”Vores Virksomhed” 
  2. Vælg ”Brugere” og klik ”+ Bruger”-knappen for at oprette en ny bruger.
  3. Indskriv brugerens informationer og indsæt hovedmailen som e-mailadresse. 
  4. Sæt ”Opgavemodtager i organisationen?” til ”JA”
  5. Tryk ”Opret bruger”Såfremt denne bruger er den eneste bruger med JA i ”Opgavemodtager i organisationen?” vil (nye_sager_til_vores_virksomhed) modtage alle nye sager og se dem under dennes Start-side i MEPS.

Dertil vil e-mail notifikationer på nye invitationer til sager blive sendt til den angivne e-mail adresse (nyesager@totalbyg.dkmed et link til at hoppe direkte til sagen og tildele denne til en kontaktperson/bruger i MEPS.Vi ønsker én fælles bruger for nye sager på tværs af alle vores afdelinger (forretningsenheder)

 

Hvis I har flere forretningsenheder oprettet (f.eks. Afdeling – Ribe eller Afdeling- Haslev) og ønsker at en hovedmailen ligeledes modtager nye sager sendt til den enkelte afdeling gøres følgende:

 

1. Vælg den nyoprettede bruger via bruger-listen under Vores Virksomhed og tryk ”+ Tildel forretningsenhed” 

 

2. Vælg forretningsenhed
 

3. Herefter vælger du forretningsenheden ved at klikke på linjen
 

4. Indskriv hovedmailen igen under e-mail.

5. Sæt ”Opgavemodtagere i forretningsenheden?” til ”JA”
 

Systemet gemmer automatisk løbende dine ændringer.

 

 


Vi ønsker én specifik e-mail adresse til nye sager for hver enkel af vores afdelinger (forretningsenheder)

 

Hvis I har delt virksomheden op i forretningsenheder og ønsker at invitationer til sager bliver fordelt i de enkelte afdelinger, så skal I oprette specifikke brugere til hver afdeling (f.eks. afdeling_ribe eller afdeling_haslev) under Vores Virksomhed > Brugere i MEPS.


 

 

Navngiv brugeren og husk at indsætte en e-mail adressen specifikt til afdelingen. I kan vælge at sætte Ja eller Nej i ”Opgavemodtager i organisationen”. Dette har ikke den store betydning for opsætningen på forretningsniveau.

Herefter tildeles den ønskede forretningsenhed

 

1. Klik på ” + Tilføj Forretningsenhed”2. Vælg forretningsenhed


 

 

3. Vælg den nyoprettede bruger via bruger-listen under Vores Virksomhed og tryk ”+ Tildel forretningsenhed”

4. Indskriv hovedmailen igen under e-mail.

5. Sæt ”Opgavemodtagere i forretningsenheden?” til ”JA”
 

Nu vil alle invitationer sendt specifikt til afdelingen blive sendt til afdelingens e-mailadresse og tilgås via den nye bruger, når sagerne skal tildeles.