Järgnev loend näitab ettevõtte erinevaid valdkondi ja seda, millised õigused erinevatel rollidel on.


Valdkond

Ehitaja

Piiratud kasutaja

Kasutaja

Grupijuht

Lepinguhaldur

Administraator

Hange: Loomine/muutmineX

X

X

X

Hange: Lugemine


X

X

X

X

X

Hange: Sätted


X

Jälgimine / Praegune olek
X

X

X

Kasutaja: Loomine/muutmine


X

Kasutaja: Lugemine


X

X

X

X

X

Kindlustustingimused: Loomine/muutmine


X

Kindlustustingimused: Lugemine


X

X

X

X

X

Kulukoht: Loomine/muutmine


X

Kulukoht: Lugemine


X

X

X

X

X

Leping: Loomine / muutmine

X


Leping: Lugemine


X

X

X

X

X

Leping: Sätted

X


Mallid: Ettevõtte mallide loomine/muutmine


X

Mallid: Lugemine


X

X

X

X

X

Mallid: Oma mallide loomine/muutmine


X

X

X

X

X

Materjalide hinnakiri Loomine/muutmine

X


Materjalide hinnakiri Lugemine


X

X

X

X

X

Partnerite võrgustik: Lugemine


X

X

X

X

X

Partnerite võrgustik: Muutmine

X

X

Standardtekst: Loomine/muutmine


X

Standardtekst: Lugemine


X

X

X

X

X

Statistika nägemine
X

X

X

Töökäsud: Loomine/määramineX

X

X

X

Töökäsud: Saab määrata ja näha work.meps.net

X

X*

X*

X*

X*

X*


* "Täidab töökäske?" peab olema märgitud Jah, töökäskude loomiseks ja määramiseks.