Teabe saamiseks CABi-süsteemi toimimise ja kättesaadavuse kohta avage CABi olekuleht. 

 

 


  • Samuti hetkeoleku kohta.  • Lisaks saate sisestada oma e-posti aadressi, et saada käitusteabe kohta e-kirju.
  • Klõpsake nupul Subscribe to updates.
  • Klõpsake soovitud ikoonil, mis näitab, kuidas soovite käitusteavet saada.  • Sisestage e-posti aadress või mobiilinumber, olenevalt sellest, kuidas soovite teavet saada.
  • Klõpsake käsul Subscribe via email/text message.
  • Märkige, milliste süsteemide kohta soovite käitusteavet.  • Klõpsake nupul Update preferences.Tühista tellimus

  • Saate oma tellimuse igal ajal tühistada, sisenedes uuesti lehele ja klõpsates nuppu Unsubscribe from updates.