Objekti kirjeldus sisaldab objekti kirjeldust koos korraldusaja parameetrite ja töö või kahju ulatusega.
Lisateavet selle kohta leiate jaotisest „Eeskirjad ja suunised“. Lisage kaardi abil aadress ning kaardile tekib märgistus. Seda saate igal ajal muuta. Sisestage objekti geograafiline asukoht ja ettevalmistuse tüüp, et saada korraldusaja eest õiget hüvitist.
Samuti leiate sealt kontaktisikud, objekti eest vastutava isiku, st omanikud või kindlustusvõtjad ja muud kontaktisikud.