Andmete omanik vastutab selle eest, et Mepsis olevad isikuandmed oleksid täpsed ja ajakohased.

Andmete omanik on ettevõttes isik, kes on saanud vastutavalt töötlejalt volituse andmete üle otsustamiseks. Andmete omanikul on Mepsi süsteemis üks järgmistest rollidest:
 
- Mepsi administraator
- Mepsi lepinguhaldurAdministraator peab korrapäraselt tegema järgmist: 


Kasutajad, kellel ei tohi enam litsentsile juurdepääsu olla, tuleb eemaldada (kasutajaga seotud kalkulatsioonide ajalugu jääb süsteemi). Kui kasutaja on mis tahes hanke kontaktisik, tuleb hankesse käsitsi uus kontaktisik panna.

 

  • minge lehele „Meie ettevõte
  • avage „Kasutajad
  • klõpsake kasutajast paremal asuval prügikastil
  • vastus „Jah, kustuta“ küsimusele, „Kas kustutada kastutaja?“

 

 

 

Kasutajad, kelle kontaktandmed vajavad uuendamist:

 

  • minge lehele „Meie ettevõte
  • avage „Kasutajad
  • klõpsake kasutajal, keda tuleb uuendada
  • parandage kontaktandmed
  • muudatused salvestatakse kohe