Tasememuutuse funktsiooni kasutatakse siis, kui hange sisaldab muudatusi, mille puhul kindlustusseltsi poolt hüvitatavat konstruktsiooni ei taastata samasugusena.  

 

Sellistel juhtudel tähistatakse kalkulatsioonis koodid järgnevalt:


Tasememuutus – kasutatakse koodide puhul, mis kirjeldavad taastatavat konstruktsiooni.

Arvutuse alustase – kasutatakse koodide puhul, mis kirjeldavad algset konstruktsiooni, mida ei taastata

MÄRKUS – selleks, et tasememuutuse funktsioon töötaks, peab kalkulatsioon sisaldama koode, mis on tähistatud nii S kui ka -ga BS 


 

Näide 1 – Vinüülkate asendatakse parketiga

 

Näide 2 – Keraamilised plaadid ja isolatsioonikiht asendatakse märgruumi põrandakattegaMÄRKUS - Mittehüvitatavaid koode E ei tohi arvutuse alustasemeks BS lisada. Sellistel juhtudel on tegemist tööetappidega, mida ei teostata ja mida kindlustusselts ei hüvita (näiteks kahju põhjus).

Lisada tuleb kõik teostatavad koodid. Koodid, mis vastavad originaalkonstruktsiooni mittehüvitatavatele osadele märgitakse E kui mittehüvitatavad.


 

Näide 3 – Keraamilised plaadid ja isolatsioonikiht asendatakse märgruumi põrandakattega – isolatsioonikiht on mittehüvitatav 


 

Ülaltoodud näide näitab ka võimalust kalkuleerida muudatust, mis tekib siis, kui kindlustusselts hüvitab demonteerimise ja taaspaigaldamise kuigi klient soovis lammutust ja uuendust.

 


Tasememuutuse maksumuse arvutamine

Tasememuutuse maksumus on tasememuutusega tähistatud koodide ja arvutuse alustasemega tähistaud koodidega vahe.

 


Allolev näide näitab, kuidas kajastatakse kulusid kokkuvõttes. 

 

Allpool toodud kuludesse pole arvestatud korraldusaega, sõidukulusid ja materjali transporti. Need arvutatakse kogu hanke kohta ja seetõttu ei saa neid tööetappide kaupa esitada. Kulud näidatakse käibemaksuta. 

 

 Taseme tõstmise toimingud

 

Tasememuutust võib kasutada taset tõstvate muudatuste jaoks. Sellistel juhtudel võetakse kindlustusvõtjalt suurenenud kulude eest tasu vastavalt valemile:

 

Taseme langetamise toimingud

 

Tasememuutust võib kasutada taset langetavate muudatuste jaoks. Sellistel juhtudel vähendatakse kindlustusvõtja kulu vähendatud kulude võrra vastavalt valemile:

 
 

Kindlustusseltsi kulude ulatus

 

Kui tasememuutuse toimingu väärtus ületab kindlustusvõtja kulud, on kindlustusvõtja kulu 0 eurot. See tähendab, et kindlustusseltsi kahjukulude ulatust ei ole täielikult ära kasutatud. Kindlustusseltsi kulude ulatuse osa, mida kasutatakse pärast tasememuutust, on näidatud jaotusloendi joonealuses märkuses ja tasememuutuse kliendipoolse kinnituse lisas.