Kohandamismenüüs on funktsioonid mitme koodi samaaegseks haldamiseks. Valitud tegevust kohaldatakse kalkulatsioonis märgitud koodide suhtes.
 Lõpetatud

Valitud koodid märgitakse lõpetatuks ning on seega teostatud ja valmis.

Lõpetatuks märgitud koodid muutuvad kirjutuskaitstuks ja neid ei saa muuta.

Lõpetatuks märgitud koodide töömaht on kajastatud hanke menüüs.Tööde teostaja vahetamine

Vahetage valitud koodidel tööde teostaja

Kindlustusvõtjaks vahetamist kasutatakse rahas hüvitamisel
 

Pärast vahetust ja enne valitud koodidelt märgistuse eemaldamist kontrollige, kas peaksite muutma ka tegevusala.
Tegevusala vahetamine

Vahetage valitud koodide tegevusalad

Tegevusala valik sõltub lepingust.

Mitme koodi tegevusala vahetust saab teha ainult sama tööde teostaja koodide puhul.Tüübi vahetamine – kulude jaotus

Mittehüvitatav – kulu määratakse kindlustusvõtjale.

Lisatöö – kulu määratakse kindlustusvõtjale.

Tasememuutus – esialgse ja taastatud konstruktsiooni erinevus määratakse kindlustusvõtjale.
Üksikasjaliku kirjelduse leiate siit

Tegevusala kohandamine – kindlustustingimused reguleerivad tegevusala eeskirjadest tulenevate lisakulude jaotamist.
Üksikasjaliku kirjelduse leiate siitMalli loomine

Looge mall kalkulatsioonis valitud koodide põhjal.
Kopeerimine

Valitud koodid kopeeritakse ja paigutatakse lõikepuhvrisse

See funktsioon eeldab, et kasutate lõikepuhvrist kleepimisel sama brauserit.
Kleebi

Kleebi lõikepuhvrisse kopeeritud koodid.

Võite kleepida sama kalkulatsioonis teise ruumi või teise kalkulatsiooni.

See funktsioon eeldab, et kasutate lõikepuhvrist kleepimisel sama brauserit.Koodide teisaldamine

Teisalda tähistatud koodid.

Liigutage koodid paremas servas asuva kursori abil uude asukohta.

Rühma pealkirja ja koodide märkimisel saate valida, kas soovite liigutada rühma pealkirja ja koode koos või ainult koode.Kustutamine

Kustutage kalkulatsioonist valitud koodidAnna koodi kohta tagasisidet

Siin saate anda koodi kohta tagasisidet, mis läheb otse meie andmehaldusspetsialistidele.