Varem oli MEPSi niiskuse mõõtmise protokoll seotud kindla ülevaatusega. Kui ülevaatus oli lõpetatud, lõpetati ka niiskuse mõõtmise protokoll.

 

Nüüd on niiskuse mõõtmise protokoll seotud hoopis hankega. See tähendab, et niiskuse mõõtmise protokolli on võimalik hallata ja luua nii ülevaatusel, töökäsus kui ka hankes. Niiskuse mõõtmise protokoll muutub kogu hanke teostamise jooksul või nii kaua, kuni kasutaja soovib. Niiskuse mõõtmise protokolli saab märkida lõpetatuks ja seejärel genereeritakse niiskuse mõõtmise aruanne.

Mõõtepunkte võib, nagu varemgi, joonisele paigutada. Punktide värv on nüüd vaikimisi kollane nii MEPSi joonistusvahendis kui MEPSI Floor Plan Creatori integratsioonis.

  

Mõõtepunktidega MEPSi niiskuse mõõtmise protokoll

 

MEPSi niiskuse mõõtmise protokoll sisaldab ühte või mitut mõõtepunkti.

Protokolli saab sisestada ka kirjeldavat vabateksti. 

 

Mõõtepunktide loomine

 

Mõõtepunkte saab luua seoses ülevaatusega...

 

... rakenduses MepsInspection.

  

... joonistusvahendis FloorPlan Creator – FPC. (FPC toetab mõõtepunktide funktsiooni ainult Android seadmetes).
 

Mõõtepunkte saab luua veebis...

 

... hankes – meps.net

 
... töökäsus work.meps.net 

 
Mõõtepunktid joonisel/pildil

 

Niiskuse mõõtmise protokollis loodud mõõtepunktid on piltide ja jooniste jaoks saadaval MEPSi joonistusvahendis. Esialgu on need kollased. Kui soovite värvi muuta, on seda võimalik teha joonistusvahendis.
Floor Plan Creatori kasutamisel paigutatakse mõõtepunktid nende loomisel joonisele.


 

Mõõtepunktide värskendamine

 

Niiskuse mõõtmise protokoll muutub hanke vältel. Igale mõõtepunktile võib kontrollmõõtmiste ajal pidevalt anda uusi mõõteväärtusi. Mõõtepunktile võib anda ka sihtväärtuse, mis kirjeldab, millal niiskuse eemaldamist võib pidada lõpule viiduks.


 

 

Vajadusel on võimalik lisada ka uusi mõõtepunkte.

Värskendamine võib toimuda ülevaatuse rakenduses, töökäsus ja veebis


 

Ülevaatuse aruanne koos niiskuse mõõtmise aruandega

 

Kui teete mõõtepunktide ja mõõdetud väärtustega niiskuse mõõtmise aruannet sisaldava ülevaatuse, salvestatakse praegune niiskuse mõõtmise aruanne ülevaatuse lõpetamisel ülevaatuse aruandesse. See aga ei tähenda, et niiskuse mõõtmise aruanne lõpetatakse. Aruannet võib täiendada, et esitada see tulevastes ülevaatuse aruannetes või eraldi niiskuse mõõtmise aruandes.

 


Eraldiseisev niiskuse mõõtmise aruanne

 

Lisaks mõnes ülevaatuse aruandes esitatud mõõtepunktide ja mõõteväärtuste aruandlusele on nüüd võimalik välja printida ka eraldi niiskuse mõõtmise aruanne. See aruanne luuakse alles siis, kui niiskuse mõõtmise aruanne on märgitud lõpetatuks.