Kun teet kertakorvauksen, on oikean arvon saamiseksi tärkeää saada kaikki koodit laskelmaan.


Kertakorvaus, kun vakuutuksenottaja käyttää muuta urakoitsijaa


Tätä kertakorvausta koskevat seuraavat kohdat:

  • Laskenta perustuu käytettävän sopimuksen toimialakohtaisiin hintoihin (Rakennus, LVV jne.)
  • Laskenta erottelee valmistelu- ja lopetuskustannukset toimialoittain.
  • Valmistelu-, lopetus-   ja kuljetuskustannusten laskenta perustuu etäisyyteen, joka on sama kaikilla toimialoilla.
  • Laskenta ei sisällä aliurakoitsijalisiä.

 

Toimi näin:

Hankkeen osapuolet


Lisää vakuutuksenottajan sopimus, joka sisältää ne hinnat, joihin kertakorvaus perustuu. Se voi olla yksi alkuperäisistä sopimuksistanne pääurakoitsijan kanssa tai itse laadittu kertakorvaussopimus, joka sisältää toimialakohtaisen hinnoittelun.

Anna vakuutuksenottajan välimatka hankkeesta materiaalitoimittajalle. Tässä tapauksessa välimatka on vakioetäisyys, jota kaikki toimialat käyttävät laskelmassa.Laskelmassa


Aseta vakuutuksenottaja suorittajaksi kaikissa laskelman koodiriveissä. Säilytä olemassaoleva toimiala valitsemalla Säilytä nykyinen.Kertakorvaus, kun vakuutuksenottaja suorittaa työn itse


Tätä kertakorvausta koskevat seuraavat kohdat:

  • Laskenta perustuu käytettävän sopimuksen toimialakohtaisiin kertakorvaushintoihin,
  • Laskenta antaa yhteisen laskelman valmistelu- ja lopetuskustannuksille.
  • Valmistelu-, lopetus- ja kuljetuskustannusten laskenta perustuu etäisyyteen, joka vakuutuksenottajalla on materiaalitoimittajalle.
  • Laskenta ei sisällä aliurakoitsijalisiä.

 

Toimi näin:

Hankkeen osapuolet


Liitä vakuutuksenottajaan sopimus, joka kattaa ne hinnat, joihin kertakorvaussopimus perustuu, tai käytä pääurakoitsijan sopimusta, jossa kertakorvaus on hinnoiteltu. Sopimuksen tulee sisältää kertakorvaushinnat yksiköille mWu, pTu ja tWu.

KUVAAnna vakuutuksenottajan välimatka hankkeesta materiaalitoimittajalle. Kertakorvauksissa käytetään ensisijaisesti vakuutusyhtiön vakuutuksenottajaan liittämää kertakorvaussopimusta. Sen puuttuessa käytetään hankkeen vakuutusyhtiön ja pääurakoitsijan välisen sopimuksen kertakorvaushinnoittelua.


Laskelmassa

Aseta vakuutuksenottaja suorittajaksi kaikissa laskelman koodiriveissä. Valitse toimialaksi Vaihda kertakorvaukseen.