OBS: Denne instruksen forutsetter at du har en avtale i Meps med et forsikringselskap. Følg denne instruksen først om du jobber mot et selskap som ikke bruker Meps


Kontant oppgjør hvor forsikringstaker utfører eget arbeid

I dette kontantoppgjøret gjelder følgende:

  • Kalkylen er basert på avtaleprisen for kodens respektive bransje (bygg, rør, gulv, osv.).
  • Kalkylen skiller rigg og drift per bransje.
  • Kalkylen av rigg og drift, og transporten er basert på en avstand som blir felles på tvers av alle bransjer
  • Kalkylen legger ikke til et underentreprenørpåslag.
     

Følg denne fremgangsmåten:
 

Om oppdraget

Gå til hendelser og lag en hendelse som du kaller Kalkyle før endring til kontant. Dette oppretter en skrivebeskyttet versjon av oppdraget som du kan gå tilbake til dersom kunde ombestemmer seg.


 

 

Parter i oppdraget

Legg inn en avtale som kontantoppgjøret skal være basert på. (Er du hovedentreprenør blir dette gjort automatisk.)


 Avtalen må inneholde priser for kontant. 

Angi avstanden fra forsikringstaker til byggevarehandel.
I dette tilfellet vil avstanden være en flat avstand som er lik for alle bransjer.


 

I kalkylen

Sett Forsikringtakeren som utfører på all koder i kalkylen.


 

Sett bransjen kontant på alle koder.


 

 

 

Kontantoppgjør der forsikringstaker benytter sin egen entreprenør

I dette kontantoppgjøret gjelder følgende:

  • Kalkylen er basert på avtaleprisen for kodens respektive bransje (bygg, rør, gulv, osv.).
  • Kalkylen skiller rigg og drift per bransje.
  • Kalkylen av rigg og drift, og transporten er basert på en avstand som blir felles på tvers av alle bransjer
  • Kalkylen legger ikke til et underentreprenørpåslag.

 

Følg denne fremgangsmåten:

 

Om oppdraget

Gå til hendelser og lag en hendelse som du kaller Kalkyle før endring til kontant. Dette oppretter en skrivebeskyttet versjon av oppdraget som du kan gå tilbake til dersom kunde ombestemmer seg.


 


 

Parter i oppdraget

Legg inn en avtale som kontantoppgjøret skal være basert på. (Er du hovedentreprenør blir dette gjort automatisk.)


Avtalen må inneholde priser for kontant. 

Angi avstanden fra forsikringstaker til byggevarehandel.
I dette tilfellet vil avstanden være en flat avstand som er lik for alle bransjer.


 

 

I kalkylen

Sett Forsikringtakeren som utfører på alle koder i kalkylen (Behold eksisterende bransje) 

Parter i oppdraget

OBS: Dersom det ikke er en hovedentreprenør i oppdraget må du legge til en avtale på forsikringstaker som inneholder prisene som kontantoppgjøret skal baseres på. 

Dette kan være en av dine vanlige avtaler med hovedentreprenører.


 

Angi avstanden fra forsikringstaker til byggevarehandel.
I dette tilfellet vil avstanden være en flat avstand som er lik for alle bransjer.