Valitse koodi puurakenteesta.

 

Lisää koodi klikkaamalla valittua toimenpidettä.

 

Näppäinkomento: 

Enter + Valitse koodi + Nuolinäppäin.

 


Koodi sijoitetaan laskelmassa ”sinisen” rivin alle.

 

Sininen merkintä siirretään klikkaamalla sitä riviä johon se halutaan siirtää. 

 

Näppäinkomento:

 J (alas) + K (ylös).
  1. Klikkaa laskelmassa koodin nimeä, jolloin puurakenne avautuu.
  2. Valitse puurakenteessa koodi, jolla haluat korvata laskelman koodin. Klikkaa koodin toimenpiteen edessä olevia nuolia korvataksesi koodin.