Hankkeessa voi olla 

 • yksi tilaaja/vakuutusyhtiö (Hankkeessa tulee aina olla tilaaja.)
 • yksi vakuutuksenottaja
 • yksi koordinaattori
 • yksi pääurakoitsija (Jos hankkeessa tehdään laskelma, tulee hankkeessa aina olla pääurakoitsija.)
 • useita tarkastusyhtiöitä
 • useita urakoitsijoita/aliurakoitsijoita.

Alla on kuvattu eri tilanteita ja vaadittuja toimenpiteitä, kun osapuoli halutaan poistaa hankkeesta.


Poistettava osapuoli on tehnyt hankkeessa tarkastuksen, jonka tila on valmis.


Osapuolta ei voi poistaa hankkeesta.


Poistettava osapuoli on suorittajana laskelmakoodeissa. 


Vaihda laskelmakoodien suorittajaksi joku muu, jonka jälkeen voit poistaa osapuolen hankkeesta


Poistettava osapuoli on hankkeessa koordinaattori ja pääurakoitsija, ja on tehnyt hankkeessa tarkastuksen.


Osapuolta ei voi poistaa hankkeesta, mutta koordinaattori- ja pääurakoitsijarooli voidaan muuttaa tarkastusyhtiörooliksi alla kuvatulla tavalla, ja kuvatussa järjestyksessä. Osapuolen roolin mukaiset oikeudet hankkeessa kulkevat roolin mukana, eli koordinaattoriroolin poiston yhteydessä myös koordinaattorioikeudet poistuvat.

 1. Vakuutusyhtiö poistaa hankkeesta osapuolen roolin koordinaattori.
 2. Vakuutusyhtiö kutsuu pääurakoitsijaosapuolen hankkeeseen tarkastusyhtiönä.
 3. Tarkastusyhtiö hyväksyy hankekutsun.
 4. Vakuutusyhtiö poistaa hankkeesta osapuolen roolin pääurakoitsija.
 5. Vakuutusyhtiö voi kutsua hankkeeseen uuden osapuolen halutulla roolilla.

TAI

 1. Koordinaattori lisää hankkeeseen oman yrityksensä tarkastusyhtiönä.
 2. Vakuutusyhtiö poistaa hankkeesta osapuolen roolit koordinaattori ja pääurakoitsija.
 3. Vakuutusyhtiö voi kutsua hankkeeseen uuden osapuolen halutulla roolilla.


Poistettava osapuoli on hankkeessa koordinaattori ja tarkastusyhtiö, ja on tehnyt hankkeessa tarkastuksen.


Vakuutusyhtiö on kutsunut osapuolen hankkeeseen roolilla koordinaattori, joka on lisännyt oman yrityksensä hankkeeseen roolilla tarkastusyhtiö. Tarkastus on tehty ja tarkastusraportti lähetetty korvauspäätöksen tekemiseksi. Vahinko osoittautuu sellaiseksi, jossa koordinaattori ei voi tehdä korvausratkaisua, vaan sen tekee vakuutusyhtiö.

 1. Vakuutusyhtiö poistaa hankkeesta osapuolen koordinaattori.
 2. Vakuutusyhtiö tekee vahingossa korvausratkaisun.
 3. Vakuutusyhtiö kutsuu hankkeeseen haluamansa osapuolet.