Kun vakuutusyhtiön kumppani on lähettänyt tarkastusraportin vakuutusyhtiöön päätettäväksi, muodostuu siitä hankkeessa vakuutusyhtiön yhteyshenkilölle Aloitus-sivun Tehtäviin uusi tehtäväkortti "Tee päätös vahingon korvattavuudesta". Vastaava sähköposti-ilmoitus lähetetään hankkeessa vakuutusyhtiön yhteyshenkilön käyttäjätiliin merkittyyn sähköpostiosoitteeseen.Kun tehtäväkorttia "Tee päätös vahingon korvattavuudesta" klikataan, siirrytään hankkeen Tietoja hankkeesta -sivulle. Kyseiselle sivulle voi siirtyä myös suoraan hankkeessa. Saapunutta tarkastusraporttia voidaan tarkastella joko hankkeen kuvissa ja asiakirjoissa tai klikkaamalla mustaa Avaa tarkastusraportti -painiketta, jolloin hankkeesta avautuu tilannekuva siitä hetkestä, jolloin tarkastus on päätetty ja lähetetty vakuutusyhtiöön päätöstä varten.Hankkeen korvauspäätös merkitään valitsemalla Päätös-kohdassa alasvetovalikosta oikea vaihtoehto: 


Vahinko ei ole korvattava

Korvattava vahinko

Täydennystä vaaditaan


Vain tässä kohdassa tehdystä päätöksestä lähtee automaattisesti tieto hankkeessa tarkastusraportin lähettäneelle kumppanille.


Jos esim. päätöksen Täydennystä vaaditaan seurauksena kumppani päivittää tarkastusraporttia ja lähettää päivitetyn tarkastusraportin vakuutusyhtiöön päätettäväksi, muodostaa se hankkeessa vakuutusyhtiön yhteyshenkilölle uuden Tee päätös vahingon korvattavuudesta -tehtäväkortin.Kommentti-kenttään kirjoitettu teksti on myös asiakkaan nähtävissä MEPSin Asiakassivulla, mikäli vakuutusyhtiö on jakanut asiakkaalle / asiakkaille linkin Asiakassivulle.Päätös ja Kommentti tallentuvat myös hankkeen tapahtumiin ja on siellä hankkeen kaikkien osapuolien nähtävissä.Hankkeen korvauspäätöksen tilan voi muuttaa hankkeen tapahtumissa. Klikkaa sinistä + Tapahtuma -painiketta. Valitse alasvetovalikosta Tapahtuman tyyppi


Päätös - Vahinko ei ole korvattava

Päätös - Korvattava vahinko

Päätös - Täydennystä vaaditaan


Nämä korvauspäätöksen tilan päivitykset eivät muodosta ilmoitusta hankkeessa, joten tilan päivitys täytyy ilmoittaa tarvittaville tahoilla esim. hankkeen viestitoiminnon (chat) kautta. Päätös ja kommentti tallentuvat asiakkaan hankesivulle ja hankkeen tapahtumiin.