Lage en generell avtale mot privat bestiller


(Benyttes når en kalkyle lages mot en bestiller som ikke har Meps.)


 • Klikk Avtale i hovedmenyn. 
 • Klikk [+ AVTALE]  • Vår bedrift har rollen som: [Utførende].  • Velg type avtale ”Avtale mot privatmarkedet”.  • Marker ”Lag generell avtale” og velg kontaktperson for avtalen. 
 • Klikk [BEKREFT AVTALEPARTER]

Lage en generell avtale mot underentreprenør


 • Klikk Avtale i hovedmenyn. 
 • Klikk [+ AVTALE] 


 

 • Vår bedrift har rollen som: [BESTILLER]. 


 


 • Velg [GENERELL AVTALE] som Utførende.  • Velg kontaktperson for avtalen. 
 • Klikk [BEKREFT AVTALEPARTER]