Generell avtale (bestiller)

(Benyttes når en kalkyle lages mot en bestiller som ikke har Meps.)