Avtale

Hvordan lage en generell avtale (mot privat bestiller)?
Generell avtale (bestiller) (Benyttes når en kalkyle lages mot en bestiller som ikke har Meps.)
Thu, 5 Mar, 2020 ved 11:34 AM
Hvordan skaper jeg en avtale med en underentreprenør (UE)?
Fem steg til avtale med Underentreprenør (UE) 1. Avtaleansvarlig og avtaleinnstilling Gå til Vår Bedrift og trykk på Brukere. Kryss av for Avtaleansvarl...
Thu, 28 Mar, 2019 ved 11:47 AM
Endring av avtaler i MEPS
Se hvordan du endrer en avtale i MEPS   
Mon, 26 Jun, 2023 ved 8:07 AM
Bytte fra generell avtale til Mepsavtale med Øvrige forsikringsselskaper
Tue, 31 Mar, 2020 ved 9:27 AM