Avtale

Hvordan lage en generell avtale?
Lage en generell avtale mot privat bestiller (Benyttes når en kalkyle lages mot en bestiller som ikke har Meps.) Klikk Avtale i hovedmenyn.  Kl...
Wed, 18 Okt, 2023 ved 8:32 AM
Hvordan lager jeg en avtale med en underentreprenør (UE)?
Fem steg til avtale med Underentreprenør (UE) 1. Avtaleansvarlig og avtaleinnstilling Gå til Vår Bedrift og trykk på Brukere. Kryss av for Avtaleansvarl...
Wed, 18 Okt, 2023 ved 10:35 AM
Endring av avtaler i MEPS
Se hvordan du endrer en avtale i MEPS   
Mon, 26 Jun, 2023 ved 8:07 AM
Bytte fra generell avtale til Mepsavtale med Øvrige forsikringsselskaper
Tue, 31 Mar, 2020 ved 9:27 AM
Hvordan godkjenne en avtale?
Slik gjør du for å godkjenne en avtale som har blitt sendt til deg for godkjenning.   Forutsetning: Gå til Vår bedrift > Brukere > Trykk på din bru...
Mon, 8 Jan, 2024 ved 8:25 AM