Vår bedrift

Under fanen Vår bedrift finner du opplysninger om bedriften din, for eksempel ditt CID (Meps-lisensnummer). Du kan angi en annen fakturaadresse hvis den er en annen enn postadressen.

Vær oppmerksom på at du må varsle CAB Group AB hvis din bedrift endrer adresse eller bedriftsinformasjon.

Utgangsadresser

Her legger du til Utgangsadresser som bedriften har. Klikk på Legg til og skriv inn startadressen i kartvisningen. Du kan legge til flere adresser hvis dere for eksempel har kontorer på flere steder. Disse utgangsadressene kan kobles til for eksempel avtaler eller befaringstekniker for tildeling ved hjelp av kartstøtte. 

Svartider

Forsikringsselskap har mulighet til å legge inn svartider for interne og eksterne kontakter. Hvis en entreprenør ikke svarer innen angitt tid, sendes et varset til kontaktpersonen hos bestiller om at parten har avslått oppdraget. En tilsvarende funksjon eksisterer for bestillingsmottakeren.