Ved hjelp av kartstøtten kan du velge den personen som ligger nærmest skadestedet eller har færrest befaringer. Teknikerens initialer viser hvor personen befinner seg på kartet.

Her ser du også avstand fra takstmannens utgangsadresse og avstanden fra nærmeste tidligere bestilte befaring til skadeobjektet. Klikk i listen eller på ikonet for å vise avstanden fra alle bestilte befaringer til det aktuelle skadeobjektet og se detaljinformasjon om teknikeren og for å tildele befaring.

Befaringen blir da tilgjengelig for befaringsteknikkerens telefon eller nettbrett via appen MepsInspection.Du kan velge befaringsdato direkte ved tildeling eller klikke på en befaring i listen over befaringer for å endre tid og/eller dato. Dette kan gjøres av samtlige brukere i samme selskap/forretningsenhet. Hvis tiden for en allerede bestilt befaring endres, får takstmannen en melding om dette på e-post.