MEPS Ny måte å jobbe med fuktprotokollen


Tidligere har fuktprotokoller i MEPS vært knyttet til befaringen. Når befaringen ble fullført, ble også fuktprotokollen låst. Nå er fuktprotokollen i stedet knyttet til oppdraget. Dette betyr at du kan administrere og opprette fuktprotokollen både i befaringen, arbeidsordren og direkte i oppdraget. Fuktprotokollen lever gjennom hele oppdragets levetid eller så lenge brukeren ønsker det.  Fuktprotokollen kan merkes som fullført, og deretter genereres det en rapport.

 

Fuktpunkter kan som før plasseres på en plantegning. Fargen på disse punktene er nå gul, både tegneverktøyet til MEPS og via integreringen av Floor Plan Creator i MEPS.

 

MEPS fuktighetsprotokoll med målepunkter


MEPS fuktprotokoll inneholder en eller flere målepunkter.


Den inneholder også en fritekst som kan beskrive protokollen.

Hvert målepunkt har en rekke innstillinger. Du kan oppdatere verdiene underveis. Dermed får du en historie om fuktforløpet.


Opprette målepunkter


Målepunkter kan opprettes i forbindelse med befaringen


Delvis i appen MepsInspection …


bild 
… delvis i tegneverktøyet FloorPlan Creator - FPC. (FPC støtter bare funksjonen målepunkter på Android-enheter)


Målepunkter kan opprettes på nettet

 

Du gjør det i oppdraget - meps.net...... eller i arbeidsordren på work.meps.net Målepunkter på plantegning/bilde

 

Målepunktene som er opprettet i fuktprotokollen, blir tilgjengelige i MEPS-tegneverktøy for bilder og plantegninger. I utgangspunktet er de gule. Hvis du ønsker å endre farge, er det en mulighet for det i tegneverktøyet. For de som bruker Floor Plan Creator, plasseres målepunktene på plantegningen du lager.

Oppdatere målepunkter


Fuktprotokollen er tilgjengelig gjennom hele oppdragets levetid. Hvert målepunkt kan gis nye måleverdier etter hvert som det tas nye målinger. Målepunktt kan også gis en målverdi som beskriver når avfukting kan betraktes som oppnådd.
Det er også mulig å legge til nye målepunkter når det er nødvendig i oppfølgingsmåling.

 

Oppdatering kan utføres i befaringsappen, arbeidsordren og på nettet 

 

 

Befaringsrapport med fuktprotokoll


Hvis det gjennomføres en befaring med målepunkter og måleverdier, skal det lagres en fuktprotokoll som en del av befaringsrapporten når befaringen er fullført. Det betyr imidlertid ikke at du avslutter fuktprotokollen. Den kan oppdateres for å inkluderes i kommende befaringsrapporter, eller i en separat fuktprotokoll.

 

 

Frittstående fuktprotokoll


I tillegg til anvisning av målepunkter og måleverdiene som skal vises i enkelte befaringsrapporter, kan du nå også skrive ut en separat fuktprotokoll. Denne rapporten opprettes først når fuktprotokollen er merket som fullført.