Et forsikringsselskap kan ha avtale med en landsdekkende underentreprenør, som hovedentreprenør selv kan invitere i MEPS-oppdraget. Dette kalles ekstern sideentreprenør.

 

I disse tilfellene er det underentreprenør(ESE) som setter opp sin egen kalkyle, lager en hendelse og informerer Hovedentreprenør om totalbeløp via chat. Deretter sender Hovedentreprenør kalkyle inkludert underentreprenør(ESE) sine koder, samt sitt påslag for administrering av ekstern sideentreprenør til selskapet. OBS: Et slik påslag må legges inn manuelt av Hovedentreprenør.

 

Hovedentreprenør kan selv se totalbeløpet for Underentreprenør(ESE) under Sammenstillinger ? Total kostandssammentilling. Men kan ikke se kostnad per kode.