I uppdraget klickar du på [+ BESIKTNING]. Välj tekniker i listan. Välj Besiktningstyp för besiktningen. 

Ange datum och tid för besiktning. 

Skriv in ett eventuellt meddelande till teknikern. Klicka på [Tilldela besiktning]