• I oppdraget trykker du på Befaring i menyen på venstre side.
  • Trykk på [+ BEFARING] oppe i høyre hjørne.
  • Velg tekniker i listen.
  • Oppgi dato og tidspunkt for befaring.
  • Velg type av befaring.
  • Skriv eventuelt inn en beskjed til teknikeren.
  • Trykk på [TILDEL]