Befaringer

Opprette og tildele befaring
  I oppdraget trykker du på Om oppdraget i menyen på venstre side. Trykk på [+ BEFARING]  Velg tekniker fra listen. Legg inn dato og klokkeslett fo...
Fri, 9 Des, 2022 ved 10:44 AM
Hvordan bytter jeg tekniker i en befaring?
I oppdraget I menyen til venstre - Trykk på befaringer I høyre hjørne - Trykk på knappen.  Velg Bytt tekniker. I listen over tekniker - Velg n...
Thu, 4 Jul, 2019 ved 2:37 PM