Befaringer

Opprette og tildele befaring
  I oppdraget trykker du på Om oppdraget i menyen på venstre side. Trykk på [+ BEFARING]  Velg tekniker fra listen. Legg inn dato og klokkeslett fo...
Fri, 20 Okt, 2023 ved 10:12 AM
Hvordan bytter jeg tekniker i en befaring?
I oppdraget I menyen til venstre - Trykk på Om oppdraget Gå til Befaringsrapporter.  Trykk på punktene Velg Bytt tekniker. I listen over teknik...
Fri, 20 Okt, 2023 ved 10:31 AM