Generellt avtal (beställare)

(Används när en kalkyl skapas mot en beställare som inte har Meps.)

 • I vänster meny – Klicka på Parter i uppdraget
 • Klicka på [+ PART] - Beställare
 • Välj det avtal som du vill använda i uppdraget.
 • Ange Namn och övriga uppgifter på beställare.
 • Ange avstånd i km mellan objektet och din utgångsadress.
 • Välj etableringstyp.

Generellt avtal (underentreprenör)

(Används när en kalkyl skapas med en underentreprenör som saknar Meps.)

 • I vänster meny – Klicka på Parter i uppdraget
 • Klicka på [+ PART] - Underentreprenör
 • Välj det UE-avtal som du vill använda i uppdraget.
 • Ange avstånd i km mellan objektet och underentreprenörens utgångsadress.
 • Välj etableringstyp.