När du står i uppdraget:

  • Välj arbetsorder i vänstra menyn
  • Välj utförare för arbetsorder
  • Klicka på Skriv ut
  • Markera de arbetsmoment som du vill filtrera.
  • Skriv i eventuell information till hantverkare
  • Scrolla längst ner på sidan och klicka på Skriv ut arbetsorder