I Meps-versionen 4 maj kommer du direkt ledas in på Start-sidan när du loggar in. Du kan också lägga till standardtexter när du bjuder in en annan part i uppdraget, vilket sparar tid om du alltid använda dig av samma budskap. Det har också blivit smidigare att använda och konvertera icke kopplade prislistor.

Nedan kan du läsa mer ingående om den nya versionen.


Sammanfattning Release notes Meps

  • Ny version av ”Kundgodkännande” – anpassat till slutkund
  • Omräkningsfaktor i kalkyleringen
  • Kopiera och klistra in kod i Beta-kalkyleringen
  • Lägg till utrymme i Beta-kalkyleringen
  • Start blir landningssida
  • Standardtexter 
  • Koordinator kan bjuda in till kundportalen
  • Förtydliga borttagande av sökningar
  • Uppdatering av Meps materialpriser 


Ny version av ”Kundgodkännande” – anpassat till slutkund

”Kundgodkännande” har omarbetats, så att slutkunden lättare ska kunna förstå innehållet. Bland annat är huvudrapporten förenklad, och den valbara texten syns överst i huvudrapporten. Kundens telefonnummer och e-postadress har tagits bort från första sidan, så att den ska kunna användas vid utskick med fönsterkuvert av standardmodell.


Omräkningsfaktor i kalkyleringen

När man väljer ett icke kopplat material från en prislista, kan man nu även välja att manuellt fylla i prislistans enhet. Detta gör det enklare att använda en icke kopplad prislista, i och med att konverteringen av prislistans materialenhet till Meps materialenhet underlättas.


Kopiera och klistra in kod i Beta-kalkyleringen

Nu kan koder kopieras mellan olika uppdrag, mellan olika utrymmen samt inom ett utrymme. När koderna klistras in placeras de under samma rubriker som de kopierades från. Om en rubrik saknas kopieras den automatiskt. Kopiera och klistra in kan även utföras med kortkommandon.


Lägg till utrymme i Beta-kalkyleringen

Senare kommer en funktion där kan man lägga till utrymmen i Beta-kalkyleringen att släppas. Man kan enkelt välja mellan utrymmen som finns med i besiktningen, vanliga och alla utrymmen. Filtrering finns för att underlätta sökningen.


Start blir landningssida

”Start” är numera den sida man landar på när man loggar in i Meps. Detta för att tydliggöra att en Start-sida finns, samt för att det innebär förbättringar i systemets prestanda.


Standardtext

Nu går det att lägga in en standardtext i fältet Uppdragsbeskrivning vid en inbjudan av part till ett uppdrag. Detta gör det möjligt att snabbt skapa standardiserade inbjudningar för ökad tydlighet. Standardtexter går att redigera under fliken Vårt företag.


Koordinator kan bjuda in till kundportalen

Rollen Koordinator, som agerar åt ett försäkringsbolag, kan nu skicka en inbjudan till kundens uppdragssida. Detta möjliggör för koordinatorn att agera än mer som försäkringsbolag i ett uppdrag.


Bekräfta borttagande av sökningar

Sökningar som sparats på Uppdragssidan är inte längre lika enkla att ta bort av misstag. Användaren måste bekräfta borttagandet innan det utförs.


Uppdatering av Meps materialpriser

Som tidigare beskrivits i utskickad förhandsinformation, så kommer Meps materialpriser att uppdateras. Uppdateringen görs för att Meps materialpriser ska motsvara ett genomsnittligt konsumentpris.


Nya, justerade och borttagna koder

Se nya, justerade och borttagna koder.