I Meps-versionen med releasedatum 15 juni kommer du kunna välja vilka bilagor du vill ta med i sammanställningen Kundgodkännande. En annan nyhet är att även en koordinator kan kalkylera i Beta-kalkyleringen.

Nedan kan du läsa mer ingående om den nya versionen.


Sammanfattning Release Notes Meps

  • Koordinator i Beta-kalkyleringen
  • Valbara bilagor i ”Kundgodkännande”
  • Arkiverat uppdrag och Återaktivera ett uppdrag
  • Klar i uppdraget
  • Avståndet till bokade besiktningar vid tilldelning av tekniker


Koordinator i Beta-kalkyleringen

Nu kan även en koordinator kalkylera i Beta-kalkyleringen.


Valbara bilagor i ”Kundgodkännande”

Nu kan du välja vilka bilagor du vill ha med i sammanställningen Kundgodkännande. Uppdragets aktuella bilagor kommer vara förvalda från start. Att kunna välja bilagor vid utskrift skapar en större flexibilitet i dialogen med kund. Bilagan ”Kundens ersättning efter avdragna skadekostnader” kommer dock inte vara valbar, då den inte är relaterad till en specifik entreprenör och innehåller information som inte ingår i huvudrapporten. 


Arkiverat uppdrag och Återaktivera ett uppdrag

Tidigare har det varit svårt att se skillnad på när du är inne i ett arkiverat uppdrag kontra ett aktivt uppdrag. Nu kommer en board i sidans överkant tydligt markera att du är inne i ett arkiverat uppdrag. Om du vill återaktivera ett arkiverat uppdrag, kan du göra det i samma board. 


Klar i Uppdraget

Funktionen Klar, som tidigare legat under Händelser, är flyttad till Parter i uppdraget, för att inte förbises.


Avståndet till bokade besiktningar vid tilldelning av tekniker

Avståndet mellan ett nytt skadeobjekt och redan inbokade besiktningar har tagits bort. Alla befintliga besiktningar syns dock fortfarande i kartvyn. När en ny besiktning ska tilldelas, visas fortfarande avståndet mellan skadeobjekt och teknikerns utgångsadress.


Nya, justerade och borttagna koder

Se nya, justerade och borttagna koder.