I Meps-versionen 6 april kan du ta del av många nyheter. Du kan bland annat spara en originalbild som har blivit beskuren i appen och vyn "Om uppdraget" har fått en ny design, som är något komprimerad och ger dig som användare en bättre överblick.

Nedan kan du läsa mer ingående om den nya versionen.


Sammanfattning Release notes Meps

  • Ta bort flera "Att göra" på en och samma gång
  • Ny komprimerad vy för "Om uppdraget"
  • Floor Plan Creator integreras i Meps: Skapa planskisser i Android
  • Spara originalbild när den har blivit beskuren
  • Ny version av "Kundens ersättning" och "Total kostnadssammanställning" - anpassat till slutkund
  • Möjligt att navigera mellan olika uppdrag i Beta-kalkylen i ett bostadsrättsföreningsuppdrag
  • Nya, justerade och borttagna koder


Ta bort flera ”Att göra” på en och samma gång

Nu är det möjligt att ta bort flera ”Att göra” och informationskort på en och samma gång, genom att markera enskilda eller alla kort. Denna funktion gör det snabbare att ta bort många kort samtidigt, vilket tidigare tagit relativt lång tid.


Ny komprimerad vy för ”Om uppdraget”

Vyn ”Om uppdraget” har fått en ny design, som är något komprimerad och ger dig som användare en bättre överblick. Ytan ”Omfattning” visas enbart om det finns något noterat, ”Kontaktpersoner” har dragits ihop och måste expanderas fram för att ses.”Etiketter” har flyttats ut i högerpanelen under ”Kontaktpersoner” för att bli mer synlig.


Floor Plan Creator integreras i Meps: Skapa nya planskisser i Android

Vi har infört en integration till Floor Plan Creator, som är ett externt skissverktyg för att enkelt och snyggt kunna göra proffsiga skisser till en besiktning i Meps. Floor Plan Creator anropas direkt från Meps – och skisser samt utrymmen laddas automatiskt in i Meps. Appen Floor Plan Creator laddas ner direkt från Google Play. Verktyget fungerar i nuläget endast för Android.


Spara originalbild när den har blivit beskuren

Vid beskärning av en bild har enbart den skurna bilden kunnat sparats. Nu har vi infört en dialog där du som användare får välja om originalbilden ska sparas över, eller om den beskurna bilden ska sparas som en ny bild. Detta förenklar hanteringen och minskar risken för att förlora information när man beskär och hanterar bilder i appen.


Ny version av ”Kundens ersättning” och ”Total Kostnadssammanställning” – anpassat till slutkund

”Kundens ersättning” och ”Total Kostnadssammanställning” har omarbetats så att slutkund enklare ska kunna förstå innehållet. Några av förändringarna är att huvudrapporten är förändrad för att tydliggöra kundens kostnader och ersättningar, nya bilagor är tillagda och bilagorna är valbara. Du kan också lägga till en valbar text i huvudrapporten.


Möjligt att navigera mellan olika uppdrag i Beta-kalkylen i ett bostadsrättsföreningsuppdrag

I Beta-kalkyleringsvyn kan du nu navigera mellan uppdragen i ett bostadsrättsuppdrag med ett huvuduppdrag och ett eller flera underuppdrag. Detta förenklar arbetet med kalkylering när man som entreprenör arbetar med ett bostadsrättsuppdrag.


Nya, justerade och borttagna koder

Kod

  Anmärkning         

Sökväg i Meps

Kommentar

08.266.79

Justerad kod

Innervägg-Obehandlade skivor-Utspackling med remsa-Obehandlade skivor utspackling med remsa samt målning-en strykning-Ytbehandling, cc 90 h>2,75.

Justerat p.g.a. decimalfel.