I Meps-versionen 9 februari hittar du ett antal förbättringar, bland annat att Meps skapar en notifiering vid uppdrag som saknar pågående aktivitet. Det är också enkelt att bjuda in en Koordinator som ska utföra koder i ett uppdrag och nu kan du också se när bilder och dokument lades till i Meps.

Nedan kan du läsa mer ingående om den nya versionen.


Sammanfattning Release notes Meps

  • Hantering av borttagna koder
  • Visning av sammanställningar
  • Ny notifiering för oförändrade uppdrag
  • Tidsstämpel på bilder och dokument
  • Uppföljning/Nuläge
  • Möjligt att använda uppdaterade (inaktiva) avtal i ett uppdrag
  • Förenklat inbjudningsförfarande för Koordinator som ska utföra koder i ett uppdrag
  • Möjligt att navigera mellan olika uppdrag i kalkylen i ett bostadsrättsföreningsuppdrag
  • Möjlighet att flytta bilder till en övrig mapp för bilder som inte ska visas i besiktningsrapporten
  • Nya, justerade och borttagna koder


Hantering av borttagna koder

Nu kommer borttagna koder inte längre att visas i trädet. Detta för att undvika att visa upp ej valbara koder. Detta gör kodverket mer uppdaterat och renare.


Visning av sammanställningar

Stödet för att förbättra stöd för visning av kostnadssammanställningar i mobil samt i Internet Explorer då detta har varit problematiskt. Detta gör att man nu kan se rapporter även på mobila enheter utan några problem.


Ny notifiering för oförändrade uppdrag

Uppdrag som antingen saknar en pågående aktivitet eller att det gjorts något i uppdraget som skapat en händelse, kan utifrån inställd tid i Meps trigga en notifiering till användaren att uppdraget har varit orört i exempelvis 20 dagar. Inställningen görs per organisation eller affärsenhet under SLA-inställningar. Om rutan är tom där tiden ställs in för aviseringar kommer inte funktionen aktiveras.


Tidsstämpel på bilder och dokument

Bilder och dokument visar vid ”mouseover” det datum som de lagts till i Meps. Detta ökar tydligheten kring vid vilket tillfälle under en process som en bild lagts in i uppdraget.


Uppföljning/Nuläge

Det är nu möjligt att utifrån uppdragens skapandedatum och filtreringar visa hur många aktiva ”Att göra” som det finns för en organisation/affärsenhet/grupp/kontaktperson. Detta ökar möjligheten att se status i organisationen/affärsenheten kring de uppgifter som finns att göra.


Möjligt att använda uppdaterade (inaktiva) avtal i ett uppdrag

Nu kan man bjuda in en part i ytterligare en roll i ett uppdrag på samma avtal trots att det avtal som använts blivit uppdaterat.


Förenklat inbjudningsförfarande för Koordinator som ska utföra koder i ett uppdrag

Koordinator som vill utföra koder själv i ett uppdrag behöver nu inte acceptera en inbjudan utan kan bara lägga till sig själv som exempelvis huvudentreprenör.


Möjligt att navigera mellan olika uppdrag i kalkylen i ett bostadsrättsföreningsuppdrag

Man kan nu i kalkyleringsvyn navigera mellan uppdragen i ett bostadsrättsuppdrag med ett huvuduppdrag och ett eller flera underuppdrag. Detta förenklar arbetet med kalkylering när man som entreprenör jobbar med ett bostadsrättsuppdrag.


Möjlighet att flytta bilder till en övrig mapp för bilder som inte ska visas i besiktningsrapporten

I Meps besiktningsapp kan man nu flytta de bilder som inte önskas i besiktningsrapporten till en mapp som heter övrigt (under varje besiktnings dokumentarea). Dessa bilder sparas dock och kan ses både i besiktningsappen och i bilder och dokument i meps.


Nya, justerade och borttagna koder