MEPS BESIKTNINGSAPP

Den nya besiktningsappen i Meps släpps den 9 januari för iOS och Windows 10. Den 14 januari släpps appen för Android. Fullständig information om besiktningsappen får du i manualen som finns för nedladdning på Supportsidan i Meps.

Ändringarna gäller framför allt appens utseende och menyer.


Nyheter i Meps besiktningsapp


Ny huvudmeny

Vi har samlat alla delarna i besiktningen under en gemensam meny. Detta ger en bättre överblick och gör det smidigare att skifta mellan olika moment i besiktningen.

Funktionen Typ av formulär / Byta formulär finns numera på förstasidan och inte under rubriken Formulär.


Nytt bildgalleri

Alla bilder i besiktningen samlas i ett gemensamt bildgalleri. Där kan du komma åt bilderna för att redigera, flytta och exportera dem.

Du kan också använda skissverkyget för att rita på bilden.

Bildgalleriet hittar du under symbolen:Meps bildgalleri


 

Planskisser och Fuktprotokoll

Vi har bytt ordning på Planskiss och Fuktprotokoll. Du hittar numera funktionen för Fuktprotokoll under rubriken Planskisser.

Lägg till Planskiss genom att trycka på:

Du kan välja en bild eller skapa en ny planskiss i skissverktyget.

Fuktprotokollet skapar du genom att ange mätpunkter. Dessa kan sedan placeras på planskissen genom att välja nedan symbol i ritverktyget:
Fler ändringar

  • En sammanfattning av uppdragets information visas på förstasidan, exempelvis Typ av skada, Omfattning, Uppdrag, Försäkringsinformation och Praktisk Information.
  • Kontaktpersoner och Närvarande ligger nu under rubriken Kontaktpersoner.
  • På utrymmen kan du nu se att utrymmet har bilder.
  • För att granska och slutföra en besiktning klickar du nu på knappen Granska och Slutför, ovanför hem-vyn. Tidigare klickade du på Rapport.
  • Kamerafunktionen är tillgänglig genom att kamera-knappen ligger flytande på alla vyer där du kan ta bilder.
  • I bildgalleriet kan du nu flytta och exportera flera bilder samtidigt.