Under Mitt konto finner du dina personliga uppgifter. 

Du kan ange vilka grupper du tillhör samt se vilka roller du tilldelats. Grupper skapas av företagets Mepsadministratör. Se avsnitt Vårt företag.
Här kan du även välja språk samt lägga till eller ta bort utgångsadresser.