Mitt konto


Under Mitt konto finner du dina personliga uppgifter. Du kan ange vilka grupper du tillhör samt se vilka roller du tilldelats.Grupper skapas av företagets Mepsadministratör. Se avsnitt Vårt företag.
Här kan du även välja språk samt lägga till eller ta bort utgångsadresser.

Frånvaro


För att lättare kunna planera dina uppdrag är det bra att registrera om en användare är frånvarande. Du eller Mepsadministratören kan anmäla frånvaro under Anmäl frånvaro. Klicka på knappen Lägg till, ange tidsintervall och vikarie och klicka på Spara.
Framtida registrerad frånvaro visas i listan under Frånvaro.
Klicka på Radera för att ta bort en händelse.

Inställningar för Notiser

Under fliken Notifieringsinställningar ställer du in om du vill ha notifieringar för olika händelser som till exempel inbjudningar, besiktningar eller beslut av kalkyler via E-post och/eller Pop-up-fönster på din dator.

Byt lösenord


Du har möjlighet att byta ditt lösenord för inloggning under fliken Byt lösenord, du kan även se säkerhetshändelser på din användare. För att byta lösenord så anger du först ditt användarnamn samt ditt nuvarande lösenord och sedan ditt nya lösenord (två gånger) och klicka på Byt lösenord.