Under Besiktningskalender har du möjlighet att koppla besiktningar till en kalender.  I högerkolumnen under Så fungerar det kan du läsa hur du går tillväga för att prenumerera på besiktningar.