Bifogar din organisation alltid samma företagsspecifika dokument vid varje nytt uppdrag? Nu underlättar vi för dig genom att i augustiversionen av Meps göra det möjligt att bifoga dessa per automatik.
Du kommer även kunna lägga till och ta bort avtalade koder via ”kodträdet". Detta är ytterligare ett steg i utvecklingen av vår nya version av kalkyleringen (Beta-kalkyleringen) och alla dess utökade funktioner.


Sammanfattning Release Notes Meps

  • Lägga till avtalad kod i Beta-kalkyleringen
  • Flytta kod i Beta-kalkyleringen
  • Företagsspecifika dokument i uppdrag
  • Information vid dålig mottagning i besiktningsappen


Lägga till avtalad kod i Beta-kalkyleringen

Nu kan du lägga till och ta bort avtalade koder via ”kodträdet” i Meps. Detta är ytterligare ett steg i utvecklingen av Beta-kalkyleringen och alla dess utökade funktioner. Det finns även möjlighet att navigera i kodträdet med hjälp av datorns tangentbord, ifall man inte vill använda datormusen.


Flytta kod i Beta-kalkyleringen

Nu kan du flytta koder inom ett utrymme. Detta kan även göras med hjälp av kortkommandon via tangentbordet.


Företagsspecifika dokument i uppdrag

Bifogar din organisation alltid samma företagsspecifika dokument vid varje nytt uppdrag? Nu underlättar vi för dig genom att göra det möjligt att bifoga dessa per automatik. Lägg de dokument du vill bifoga under ”Företagsdokument”. Dokumenten kommer automtiskt att synas för alla parter i alla nya uppdrag, under ”Bilder och dokument”.


Information vid dålig uppkoppling i besiktningsapplikationen

Om besiktningsappen inte fungerar som den ska p g a dålig mottagning, förklaras numera detta med ett tydligt felmeddelande.