Filterfunktion för att snabbare hitta avtal med huvudentreprenörer

Nu finns möjligheten för beställare att i ett avtal klicka i en ruta som markerar att motparten kan agera som huvudentreprenör. Detta fungerar som ett filter, som gör att endast de avtal som markerats som Huvudentreprenör visas i listan, när beställaren söker huvudentreprenörer till ett uppdrag. Detta gör det enklare att hitta rätt bland avtal och parter i uppdragen. Samtliga nuvarande avtal i systemet har huvudentreprenörsvalet markerat.


Skickad kalkyl måste beslutas innan det går att skicka en ny kalkyl
När en kalkyl skickas för godkännande till beställaren, måste denne ta ett beslut på kalkylen innan utföraren kan skicka in en ny kalkyl. Som användare ser du detta genom att Skicka-knappen avaktiveras och inte längre är klickbar när en kalkyl gått iväg. Det går alltså inte att ha mer än en kalkyl i omlopp för samma uppdrag. Syftet är att göra det enklare för beställaren att förstå vilken kalkyl som är aktuell.


Meps Besiktningsapp

Omfattningsmätning -ett nytt besiktningsformulär
Omfattningsmätning är ett nytt, kortfattat besiktningsformulär som kan användas som komplement till exempelvis en vattenskadebesiktning, eller som fristående besiktningsformulär både för försäkringsrelaterade skador och icke försäkringsrelaterade skador. Formuläret består av icke tvingande frågor.


Bättre visning av utrymmen i Mepsappens filgalleri
Nu visas samtliga utrymmen i appens filgalleri och det går att lägga till bilder direkt i galleriet. Tidigare var man tvungen att gå till varje utrymmes vy för att lägga till bild.

 

Video i besiktningsapplikationen (kommer under september)

För att dokumentationen i en besiktning ska bli så tydlig och användbar som möjligt, har vi utvecklat en funktion som gör det möjligt att spela in och ladda upp en video (max 100 MB) i besiktningsappen.


Beta-kalkyleringen

Redigerbara mått och ytor i Beta-kalkyleringen

Nu kan du redigera Mått och ytor i Beta-kalkyleringen. Ett exempel på hur vi förbättrar kalkyleringen i den nya kalkylversionen.


Ny visning av bilder, noteringar, filter samt kalkylöversikt i Beta-kalkyleringen

När man vill titta på bilder, noteringar, filter och kalkylöversikt så visas dessa numera till höger på skärmen. Detta för att kunna behålla en bättre överblick av kalkylen. De siffror som visas i kalkylöversikten uppdateras kontinuerligt vid förändringar i kalkylen.

 

Fler filter i Beta-kalkyleringen

Fler filter finns tillgängliga för att ytterligare förbättra filtreringen i Beta-kalkyleringen. ”Utförare saknas” är tillagd under ”Utförare” och det går även att filtrera på ”Avskrivning” (med eller utan avskrivning).

 

Redigera på raden i Beta-kalkyleringen

Det är nu möjligt att redigera mängd, bransch, utförare, justera avskrivning (kommer under september), registrera som ej ersättningsbart samt registrera som tilläggsarbete på raden i Beta-kalkyleringen (endast för Meps-koder). Detta är exempel på hur vi förbättrar kalkyleringen i den nya kalkylversionen.


Skicka kalkyl för godkännande i Beta-kalkyleringen

Det finns nu en knapp i Beta-kalkyleringen för att skicka kalkyl för godkännande. Knappen har fått en ny och synligare position jämfört med dagens kalkylering.