Obligatorisk information för att kunna skicka en kalkyl för beslut

En kalkyl behöver numera innehålla viss obligatorisk information för att en entreprenör ska kunna skicka den till beställaren för beslut. I samtliga fall behöver en utförare finnas på alla koder, och det krävs självrisk och försäkringsvillkor för försäkringsuppdrag.

 

Momspliktig försäkringstagare (Svensk marknad) 

Det finns nu stöd för att kunna hantera momspliktig försäkringstagare i Meps. Funktionen väljs under ”Försäkringsärende”. 

 

Använda Meddelanden innan man accepterat ett uppdrag
Nu kan man som inbjuden part i ett uppdrag skriva meddelanden till andra parter, innan man accepterar uppdraget. Detta gör det enklare att få den information man vill ha för att fatta beslut och acceptera en uppdragsinbjudan.

 

Använd meddelanden (chatta) efter att man gjort klar i uppdraget
Nu kan man som part i ett uppdrag bli kontaktad via meddelanden trots att man är klar i uppdraget. Detta för att organisationer som faktiskt är klara ska slippa ha uppdraget pågående till dess att övriga parter är klara, och att kommunikation som tillhör uppdraget kan fortsätta inom det samma. För att man ska fortsätta få notifieringar om nya meddelande efter att man är klar i uppdraget krävs att motparten omnämner en i meddelandetråd.

 

Förändringar i Meps-trädet på kategorier och arbetsstycken

I samband med förvaltningen av Meps data så händer det att kategorier och arbetsstycken i Mepsträdet tas bort eller att nya läggs till. Detta kan påverka avtal och försäkringsvillkor. När vi gör sådana förändringar, kommer vi skicka e-post till alla administratörer och avtalsansvariga, så att dessa kan se över sina avtal och försäkringsvillkor.


Bättre prestanda för bildvisning i Meps webb
Nu sparas bilder i rätt anpassad storlek direkt när de läggs in i Meps, vilket ger snabbare visning. Tidigare skedde storleksanpassningen först när man faktiskt tryckte på bilden, vilket ledde till väntetid. Funktionen kommer i ett första skede i Meps webb.


Ändrad kontaktpersonslogik vid kopiering av uppdrag
Nu blir den användare som kopierar ett uppdrag automtiskt satt som kontaktperson. Tidigare var man tvungen att själv välja en kontaktperson, vilket ställde till det lite om det glömdes – då gick notifieringar nämligen ut till alla kontaktpersoner.


Ändring av struktur i besiktningsrapporten
Nu visas sammanfattningen tidigare i besiktningsrapporten, och med tydlig rubrik, för att den inte ska missas.  


Förändring i uppdragssök
Nu går det enklare och snabbare att söka på uppdragssidan, genom att det går att begränsa sökningen till specifika kategorier. Användaren kan välja att söka på t ex skadenummer, och då enbart få träffar som matchar just skadenummer, och inte t ex postnummer som råkar innehålla samma siffror.  Funktionen kommer att släppas successivt den kommande månaden.


Ny aktivitet, Kostnad/Ersättning godkänd av kund

Nu kan en användare lägga till aktiviteten "Kostnad/Ersättning godkänd av kund". Detta är tänkt att användas då kunden blivit informerad om sin del av skadan/reparationen. Detta visas och fungerar på samma sätt som övriga aktiviteter.


Beta-kalkyleringen

Lägga till kommentar i Beta-kalkyleringen

Man kan nu lägga till en kommentar på raden i Beta-kalkyleringen. Ännu ett steg närmare den färdiga versionen av nya kalkyleringen!

 

Klarmarkera i Beta-kalkyleringen

Man kan nu klarmarkera en eller flera koder i Beta-kalkyleringen. Ännu ett steg närmare den färdiga versionen av nya kalkyleringen!

 

Uppdatering i Regler och Riktlinjer 

En uppdatering av Regler och Riktlinjer planeras till 191202. 

Förutom mindre rättningar så berörs följande kapitel:

1 – Förtydligande att hjälptexter på kodnivå anses vara en del av Meps Regler och Riktlinjer.
3.4.3, 3.4.5, 3.4.6 – Förtydligande för att bättre förklara hur Meps ska användas för bransch rör.
3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6 - Förtydligande för att bättre förklara hur Meps ska användas för bransch el.