RELEASE NOTES 8 DECEMBER 2018

I Meps-versionen 8 december hittar du ett antal förbättringar, bland annat notifiering när en part lämnar ett uppdrag och filtrering av arbetsorder.

Nedan kan du läsa mer ingående om den nya versionen.

Sammanfattning Release notes Meps

  • Notifiering när en part lämnar ett uppdrag
  • Filtrering av arbetsorder
  • Markering av koder i mallar
  • Lägga till kod i Beta-kalkyleringen
  • Påminnelse om kommande ändringar i koder för självutjämnande massor

Notifiering när en part lämnar ett uppdrag

Tidigare har en part i ett uppdrag kunnat lämna det utan att ett meddelande ges till övriga medlemmar i uppdraget. Därför har en ny notifiering skapats, som heter ”Klar i uppdraget”. Notifieringen kommer upp i Att göra, Informationskort samt som en pop-up när en part, som man har en relation med i uppdraget, lämnar det. De som får notifieringen är aktiva parter som har bjudit in parten eller den som har blivit inbjuden av den part som lämnar uppdraget.

Filtrering av arbetsorder

Nu kan man filtrera arbetsordern så att den kan anpassas och skrivas ut till en enskild utförare. Filtreringen hittar du under knappen "Skriv ut". Du kan filtrera arbetsordern på åtgärd, utrymme eller position. Alla eller enskilda koder kan markeras och avmarkeras för att kunna delas ut till olika utförare. Detta ökar flexibiliteten och användbarheten för arbetsordern.

Markering av koder i mallar

Markering av koder i mallar. Det är nu möjligt att markera alla koder i en mall och därmed lägga till alla koder i en kalkyl. Detta underlättar användandet av mallar i kalkyleringen.

Lägga till kod i Beta-kalkyleringen

Nu går det att lägga till  kod genom att trycka på Åtgärd i trädet. Det finns även stöd för tangentbordsnavigering. Detta är första steget för att praktiskt kunna använda Beta-kalkyleringen.

Kommande ändringar i koder för självutjämnande massor

  • Ändringar i koder för självutjämnande massor planeras att införas i februari-releasen för att bättre spegla den verkliga arbetsmängden.
  • Ändringarna kommer att påverka alla koder för självutjämnande massor, både plant och med fall samt både rivning och nymontering.
  • Koder för följande tjocklekar kommer att tas bort: 5 mm, 55 mm, 60 mm samt snittkoden 20-60 mm. mWu kommer att justeras på alla övriga koder.
  • Generellt så kommer arbetsmängden att minska vid rivning och att öka vid nymontering.