I Meps-versionen 10 november hittar du ett antal förbättringar, du kommer bland annat kunna exportera materiallistan i CSV-format.

Nedan kan du läsa mer ingående om den nya versionen.

Sammanfattning Release notes Meps

  • Användare listas under varje affärsenhet
  • Påminnelse om att slutföra besiktningar innan du sätter dig som klar i uppdraget
  • Export av materiallista i CSV-format nu möjligt
  • Bättre namngivning av sammanställningar i PDF-format
  • Textförändring i Kundgodkännande
  • Kommande ändringar i koder för självutjämnande massor

Användare listas under varje affärsenhet

Under menyn Vårt Företag och Affärsenheter hittar du nu en lista med alla användare som tillhör affärsenheten. Detta ger en bättre överblick över vem som har tillgång till en viss affärsenhet.

Påminnelse om att slutföra besiktningar innan du sätter dig som klar i uppdraget

Om du sätter dig som klar i uppdraget men har besiktningar som inte är slutförda får nu du ett meddelande som påminner dig om att slutföra dessa först. Detta minskar risken att ha kvar öppna besiktningar som inte ska vara öppna.

Export av materiallista i CSV-format nu möjligt

Det är nu möjligt att exportera materiallistan i CSV-format. Detta underlättar materialbeställningar och möjliggör efterbearbetning av materiallistan. Export till PDF-format finns kvar som alternativ.

Bättre namngivning av sammanställningar i PDF-format

Sammanställningar som laddas ned som PDF får numera en bättre namngivning för att underlätta hantering av nerladdade filer.

Textförändring i Kundgodkännande

Texter om tilläggsarbete visas endast när tilläggsarbete ingår i uppdraget, detta för att minska möjliga missförstånd med slutkund.

Kommande ändringar i koder för självutjämnande massor

  • Ändringar i koder för självutjämnande massor planeras att införas i februari-releasen 2019 för att bättre spegla den verkliga arbetsmängden.
  • Ändringarna kommer att påverka alla koder för självutjämnande massor, både plant och med fall samt både rivning och nymontering.
  • Koder för följande tjocklekar kommer att tas bort: 5 mm, 55 mm, 60 mm samt snittkoden 20-60 mm. mWu kommer att justeras på alla övriga koder.
  • Generellt så kommer arbetsmängden att minska vid rivning och att öka vid nymontering.