I Meps-versionen 20 oktober hittar du ett antal förbättringar, bland annat har kalkylöversikten förbättrats.

Nedan kan du läsa mer ingående om den nya versionen.

Sammanfattning Release notes Meps

  • Förbättrad kalkylöversikt
  • Filtrering Start och slutmöten
  • Tilldela besikningar
  • Dialoger vid radering

Förbättrad kalkylöversikt

Kalkylöversikt (både för ordinarie kalkyl och Beta kalkylen) med uppdelning per entreprenör och bransch.

Även eventuella UE-påslag visas och redovisning av vikt in och ut är också inkluderad. Detta skapar en möjlighet att få bättre överblick över kalkylen i kalkyleringsvyerna vilket sparar mycket tid.

Filtrering Start och slutmöten

För att ha bättre kontroll på start- och slutmöte kan du nu filtrera uppdrag där start- och slutmöte inte har utförts, och agera därefter. Detta ökar möjligheten att få bättre kontroll på status i uppdrag.

Tilldela besiktningar

Det har skapats ett tydligare flöde och notifieringar för tilldelad besiktningstekniker som inte tillhör ett försäkringsbolag.

När en tekniker blivit tilldelad en besiktning finns det två stycken alternativ:

  • Boka tid för besiktning
  • Genomför besiktning

Dialoger vid radering

Fler förtydliganden av dialoger i Meps vid borttagning/radering så att användaren säkert ska veta vad raderingen innebär.

Nya och justerade koder i Meps