Sammanfattning Release notes Meps

  • ”Ta bort”-dialoger

”Ta bort”-dialoger

Dialoger som öppnas när något ska raderas ifrån systemet har nu uppdaterats så att det är tydligare för användaren om vad som kommer att raderas.