I Meps-versionen 8 september hittar du ett antal förbättringar, bland annat har händelsenamn och datum lagts till på kostnadsrapporter.

Nedan kan du läsa mer ingående om den nya versionen.

Sammanfattning Release notes Meps

  • Ny kalkyleringsvy 
  • Händelsenamn och datum på rapporter
  • Uppdragets adress visas på Att-göra-kort
  • Tydligare dialog när en användare raderas
  • Stora materialprislistor

Ny kalkyleringsvy

En ny kalkyleringsvy (beta-kalkylering) finns nu tillgänglig parallellt med ordinarie kalkylering. Betakalkyleringen är inte färdigbyggd än men släpps nu för att vi ska kunna få återkoppling från användarna samtidigt som den, steg för steg, byggs ut.

Händelsenamn och datum på rapporter

Kostnadsrapporter innehåller nu information om vilken händelse de är utskrivna från samt datumet då händelsen skapades. Detta tydliggör för alla inblandade parter vilken utskrift det är som visas.

Uppdragets adress visas på Att-göra-kort

För att förtydliga vilket uppdrag Att-göra-korten och pop-up har så har nu adresserna lagts till på dessa. Detta gör att man snabbare kan identifiera vilket uppdrag det rör sig om hos både beställare och utförare.

Tydligare dialog när en användare raderas

En användare som raderas kan inte längre återskapas och samtliga kopplingar till eventuella uppdrag kommer att försvinna. Därför har en tydligare dialogruta skapats för att visa vilken användare som raderas.

Stora materialprislistor

En informationsruta visas nu vid import av mycket stora materialprislistor (>50 000 material) då sökning i dessa kan ge långa svarstider. Svarstiderna har förbättrats men stora materialprislistor kommer fortfarande ha en sämre prestanda och det ger kunderna möjlighet att rensa prislistorna från onödiga artiklar.