I Meps-versionen 30 juni hittar du ett antal förbättringar, bland annat finns det nu två ikoner för start- respektive slutmöte.

Nedan kan du läsa mer ingående om den nya versionen.

Sammanfattning Release notes Meps

  • Start och slutmöte: ikoner
  • Teknisk utveckling
  • tWu-beräkning
  • Meps egler och riktlinjer
  • Nya koder

Start och slutmöte: ikoner

Om ett start- eller slutmöte skapats i ett uppdrag kan du nu se detta på uppdragskortet/raden under uppdragsvyn. Det finns två olika ikoner för start- respektive slutmöte. Detta tydliggör för samtliga användare om dessa aktiviteter har utförts för ett specifikt uppdrag.

Teknisk utveckling

Buggfixar och underhållande åtgärder har genomfört. Exempelvis har förbättringar genomförts på funktionerna Kopiera uppdrag och Skapa händelse i syfte att förbättra prestandan och stabilisera systemet.

tWu-beräkning

Vi har tidigare informerat om att åtgärden Ytbehandling kommer att ge tWu-ersättning efter denna release. Detta påverkar i huvudsak branschen Måleri. Förändringen införs för att likrikta hanteringen av tWu. Reglering av tWu-ersättning sköts som tidigare via avtal mellan parterna.

Meps regler och riktlinjer

Dokumentet Meps regler och Riktlinjer har uppdaterats för att förtydliga följande begrepp: mWu, pTu och tWu. Följande avsnitt uppdateras i dokumentet: kapitel 2.1, 2.4.2, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.6.2, 3.7.1 och 3.8.1.

Dokumentet kommer att gälla från och med 2018-07-01 och kommer då att finnas tillgängligt under ”Behöver du hjälp?”.

Nya koder