I Meps-versionen 9 juni hittar du ett antal förbättringar, bland annat så har användarens rättighet att justera eller radera en mall ändrats.

Nedan kan du läsa mer ingående om den nya versionen.

Sammanfattning Release notes Meps

  • Rättighet att ändra mallar
  • Egna noteringar 
  • Kommentar vid skapande av bokmärke
  • Besiktningskalendern flyttad till Vårt företag
  • Övrigt
  • Nya och justerade koder

Rättighet att ändra mallar

Mallar som är sparade under Vårt företag kan nu endast justeras eller raderas av den användare som skapat mallen eller av en administratör. Tidigare har det varit möjligt för alla användare att justera eller radera mallar. Detta förenklar administrationen och kontrollen över företagets mallar. Observera att alla användare fortfarande kan se och använda alla mallar under Vårt företag.

Egna noteringar

Funktionen Egna noteringar är ändrad. Nu får varje enskild notering en markering om vem som skrivit samt när detta har skett. Noteringen sparas och blir då låst. Detta innebär att de interna noteringarna blir till en logg och det är enklare att följa noteringarnas utveckling under ett uppdrag. Gamla noteringar blir flyttade till den nya funktionaliteten. Dessa noteringar är fortfarande endast synliga för användare inom samma organisation.

Kommentar vid skapande av bokmärke

När du skapar och sparar ett bokmärke så kan du nu även lägga till en kommentar. Detta förenklar hanteringen av bokmärken.

Besiktningskalendern flyttad till Vårt företag

Att prenumerera eller spara länkar till besiktningskalendern ligger nu under Vårt företag. Denna justering gör att funktionen får en mer passande placering i systemet.

Övrigt

Det har genomförts justeringar i gränssnittet för att få ett mer enhetligt utseende och funktion på alla knappar i systemet.

Nya och justerade koder

Nya koder

Typ av kod

Sökväg i Meps

Hushållsmaskiner

Hushållsmaskiner > Kyl, sval och frys > Frys > Inbyggnads. Rivning

Hushållsmaskiner

Hushållsmaskiner > Kyl, sval och frys > Frys > Inbyggnads. Nymontering

Hushållsmaskiner

Hushållsmaskiner > Kyl, sval och frys > Frys > Inbyggnads. Återmontering

Hushållsmaskiner

Hushållsmaskiner > Kyl, sval och frys > Frys > Inbyggnads. Demontering

 

Justerade koder

Typ av kod

Sökväg i Meps

Innervägg

Innervägg > Lister, mjukfog, kakellist, Mjukfog inklusive tejpning, löpmeter fog

Koden är justerad för att harmonisera med övriga mjukfogskoder